Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Mẫu Dấu

Ngày 24/11/2020 Phòng CS QLHC về TTXH thuộc Công AN TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận mẫu dấu cho Viện Nghiên Cứu Du Lịch Xã Hội theo thông tin bên dưới. Đây là thông tin quan trọng thể hiện tính hợp pháp của Viện.

Giấy chứng nhận mẫu dấu
Giấy chứng nhận mẫu dấu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *