Giới thiệu phòng nghiên cứu khoa học trong Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội

Phòng nghiên cứu khoa học là một trong những phòng ban “ đầu não” bởi đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu của Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội.

nghien-cuu-khoa-hoc-e1621589948472-1669448064.jpg
 

Một số chức năng chính của phòng nghiên cứu khoa học:

Đây là nơi xây dựng kế hoạch cho các dự án NCKH;

Báo cáo hoạt động và tiến độ của các công trình nghiên cứu và chịu trách nhiệm về các đề tài khoa học cho toàn Viện;

Phòng nghiên cứu khoa học còn có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về các đề án khoa học và chịu trách nhiệm chính trong tiến độ triển khai các đề án đó…

Ngành Du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của Quốc gia với tốc độ phát triển cực kì nhanh, đặc biệt trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 buộc Du lịch phải có những bước đi đột phá để thích ứng với hoàn cảnh và tiếp tục hòa nhập với thế giới.

Nhận thấy được tính đổi mới liên tục nên hằng năm, phòng nghiên cứu khoa học sẽ phối hợp với các phòng, ban khác trong Viện tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo theo chuyên đề về Du lịch. Từ đó tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh trau dồi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau đưa ngành dịch vụ ngày càng phát triển phù hợp với xu hướng chung của toàn cầu.

Nhận thấy tầm quan trọng của mình, phòng nghiên cứu khoa học nói riêng và toàn đội ngũ cán bộ đều đẩy mạnh công tác học tập, tìm hiểu về các nguồn kiến thức mới nhằm phát triển xu thế Du lịch thông minh và đưa ngành Du lịch nhanh chóng trở thành ngành kinh tế số hiệu quả.

THANH HÀ

Link nội dung: https://ist.org.vn/gioi-thieu-phong-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-vien-nghien-cuu-du-lich-xa-hoi-208.html