• Địa chỉ: 34 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: 028 7100 2828
  • Hotline: 091 750 1400
  • Email: hello@ist.org.vn
  • Website: www.ist.org.vn