Về chúng tôi

Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội trực thuộc Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam. Đây là tổ chức ra đời nhằm nghiên cứu, đào tạo cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo cho các cá nhân và tổ chức có liên quan tới Du lịch.

Chức năng chính của Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội là gì?

1. Nghiên cứu khoa học

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai thực nghiệm trong lĩnh vực: Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Quan hệ sản xuất kinh doanh; Địa lý kinh tế và văn hóa; Du lịch và Xã hội.

2. Đào tạo khoa học

- Tổ chức đào tạo, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng cho các tổ chức cá nhân theo lĩnh vực đăng ký.

3. Hội nghị, hội thảo

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu; tổ chức hội nghị, hội thảo; hợp tác trong và ngoài nước.

- Thực hiện báo cáo hoạt động KH&CN theo quy định hàng năm về Sở KH&CN…

Về nguồn lực: Với nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tri thức luôn đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận luôn là một lợi thế để Viện ngày càng phát triển.

Không chỉ dừng lại tại đó, Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội luôn thực hiện các khoá bồi dưỡng chuyên môn nhằm hỗ trợ việc nâng cao kiến thức chuyên môn; cập nhật các thông tin khoa học và công nghệ mới nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Nguồn nhân lực của Viện luôn trong tâm thế không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân để nhằm đáp ứng xu thế của thị trường, đưa các hoạt động Du lịch phát triển mạnh mẽ thì tin chắc rằng Viện luôn hoàn thành tốt trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Dưới sự tín nhiệm của Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam, Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội là tổ chức đủ uy tín, tin cậy và đủ tầm để đáp ứng những nhu cầu về nghiên cứu, đào tạo hay trao đổi các thông tin Du lịch của các cá nhân và tổ chức gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động trong ngành dịch vụ Du lịch.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Mẫu Dấu

Ngày 24/11/2020 Phòng CS QLHC về TTXH thuộc Công AN TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận mẫu dấu cho Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội theo thông tin bên dưới. Đây là thông tin quan trọng thể hiện tính hợp pháp của Viện.

Giấy Chứng Nhận ĐKHĐ Khoa Học

Ngày 18/11/2020 Sở KHCN TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nghệ số 452/ĐK-KHCN cho Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội. Người đại diện theo pháp luật – Viện trưởng là ông Nguyễn Trần Hoàng Phương.

Công bố bởi VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH XÃ HỘI