Mục đích trong việc huấn luyện, đào tạo của Viện nghiên cứu Du Lịch Xã Hội

Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội là là cơ quan có chức năng đào tạo trực thuộc VITEA.
thanhlap-vitea-01-1669437042.jpg
 

Được sự ủy thác, tín nhiệm của Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA), Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội là là cơ quan có chức năng đào tạo trực thuộc VITEA với định hướng huấn luyện và đào tạo các mảng liên quan tới du lịch phù hợp với xu thế và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Các chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên những yêu cầu, những đòi hỏi của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dịch vụ du lịch nói riêng .

Viện nghiên cứu Du lịch Xã hội đã, đang và sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hơn nữa về nội dung các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, xu thế của thị trường cũng như của các doanh nghiệp. Từ đó cho ra đời đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, có tâm và có tài để thúc đẩy nền công nghiệp du lịch phát triển hơn nữa.

Những đối tượng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tạo ra điểm đến thu hút du khách, đưa lại lợi nhuận từ ngành Du lịch sẽ tham gia vào các khóa đào tạo và cải thiện năng lực thực hiện các hoạt động du lịch.

- Cán bộ phụ trách tham mưu chính sách phát triển ngành du lịch.

- Doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

- Cộng đồng dân cư.

- Du khách.

THẢO MY