NGHIÊN CỨU NỔI BẬT

Đề xuất mô hình quản lý Lễ hội làm chay

Mô hình quản lý lễ hội Làm Chay có thể được thành một sản phẩm du lịch từ góc độ của nhà quản lý ở các khía cạnh: về Quản lý nhà nước, về sự tham gia và ý thức của người dân, về đội ngũ cán bộ quản lý, về ngân sách.